Znasz osoby które straciły swoich bliskich w wypadku?

Dowiedz się więcejWyślij wiadomość

A może ktoś bliski utracił zdrowie na skutek wypadku?

Dowiedz się więcejWyślij wiadomość

 

Pomagamy ofiarom wypadków, rodzinom które utraciły bliskich wskutek wypadku, rodzinom których bliscy doznali trwałego kalectwa wskutek wypadku.

 

Działamy nawet wtedy, gdy odszkodowanie zostało już wypłacone, gdy towarzystwo ubezpieczeń odmówiło wypłaty, gdy przyznało rażąco niskie odszkodowanie lub rentę.

 

Oferujemy bezpłatną analizę prawną. Nawet jeśli zdarzenie miało miejsce 20 lat wstecz, istnieje możliwość uzyskania dodatkowego odszkodowania.

Proces odszkodowawczy

Bezpośredni kontakt ze specjalistą z Bonum

Na początek rozmowa w dogodnym terminie, miejscu i atmosferze. Dzięki niej jest okazja do lepszego nawiązania kontaktu, który pozwoli w sposób precyzyjny określić indywidualne oczekiwania Klienta. Zadając odpowiednie pytania, uzyskujemy odpowiedzi, które pozwalają jak najlepiej poznać sytuację Klienta. Stały kontakt z osobą prowadzącą sprawę, aż do momentu uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania, pozwoli poczuć się Klientom komfortowo.

Podpisanie umowy

Celem zaoszczędzenia czasu i zapewnienia wygody Klientowi, nasz Przedstawiciel skontaktuje się każdorazowo z klientem, wybierze dowolny dogodny dla niego termin spotkania, zajmie się w sposób należyty Klientem i w sposób profesjonalny wyjaśni zapisy umów aby w konsekwencji zawrzeć umowę na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od podmiotu odpowiedzialnego do naprawienia szkody.

Dostosowanie postępowania, jego zakresu do potrzeb Klienta

Specjalista przypisany indywidualnie do każdego Klienta dogłębnie analizuje otrzymaną dokumentację Klienta oraz podejmuje decyzję co do dalszego sposobu prowadzenia sprawy.

Przygotowanie dokumentacji

Naszym celem jest zapewnienie obsługiwanym Klientom komfortu w ciężkim dla nich momencie, dlatego też o dokumenty związane ze sprawą między innymi od instytucji państwowych, placówek medycznych, niezbędne do zgłoszenia szkody, występujemy we własnym zakresie. Pragniemy wykazać, że przy najmniejszym zaangażowaniu Klienta możemy osiągnąć satysfakcjonujący cel.

Monitorowanie sprawy, negocjacje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym

Zapewniamy, że od chwili zawarcia umowy, będziemy w stałym i ścisłym kontakcie z Klientem jak i z Towarzystwem Ubezpieczeniowym oraz innymi instytucjami, a wszystkie niezbędne do wypłaty należnego odszkodowania dokumenty będą przekazywane systematycznie. O każdym etapie sprawy Klient będzie informowany na bieżąco.

Wypłata odszkodowania/skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego

W wyniku naszych działań uzyskujemy dla klienta należne odszkodowanie a w przypadku podejrzenia zaniżenia odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo ubezpieczeniowe, przekazujemy dokumenty do oceny Kancelarii Prawnej celem analizy pod kontem możliwości prowadzenia sprawy na drodze sądowej.

Zakończenie sprawy

Sprawa zostanie zakończona dopiero po uzyskaniu dla Klienta satysfakcjonującej, możliwie najwyższej kwoty odszkodowania.

Proces odszkodowawczy

Bezpośredni kontakt ze specjalistą z Bonum

Na początek rozmowa w dogodnym terminie, miejscu i atmosferze. Dzięki niej jest okazja do lepszego nawiązania kontaktu, który pozwoli w sposób precyzyjny określić indywidualne oczekiwania Klienta. Zadając odpowiednie pytania, uzyskujemy odpowiedzi, które pozwalają jak najlepiej poznać sytuację Klienta. Stały kontakt z osobą prowadzącą sprawę, aż do momentu uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania, pozwoli poczuć się Klientom komfortowo.

Podpisanie umowy

Celem zaoszczędzenia czasu i zapewnienia wygody Klientowi, nasz Przedstawiciel skontaktuje się każdorazowo z klientem, wybierze dowolny dogodny dla niego termin spotkania, zajmie się w sposób należyty Klientem i w sposób profesjonalny wyjaśni zapisy umów aby w konsekwencji zawrzeć umowę na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od podmiotu odpowiedzialnego do naprawienia szkody.

Dostosowanie postępowania, jego zakresu do potrzeb Klienta

Specjalista przypisany indywidualnie do każdego Klienta dogłębnie analizuje otrzymaną dokumentację Klienta oraz podejmuje decyzję co do dalszego sposobu prowadzenia sprawy.

Przygotowanie dokumentacji

Naszym celem jest zapewnienie obsługiwanym Klientom komfortu w ciężkim dla nich momencie, dlatego też o dokumenty związane ze sprawą między innymi od instytucji państwowych, placówek medycznych, niezbędne do zgłoszenia szkody, występujemy we własnym zakresie. Pragniemy wykazać, że przy najmniejszym zaangażowaniu Klienta możemy osiągnąć satysfakcjonujący cel.

Monitorowanie sprawy, negocjacje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym

Zapewniamy, że od chwili zawarcia umowy, będziemy w stałym i ścisłym kontakcie z Klientem jak i z Towarzystwem Ubezpieczeniowym oraz innymi instytucjami, a wszystkie niezbędne do wypłaty należnego odszkodowania dokumenty będą przekazywane systematycznie. O każdym etapie sprawy Klient będzie informowany na bieżąco.

Wypłata odszkodowania/skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego

W wyniku naszych działań uzyskujemy dla klienta należne odszkodowanie a w przypadku podejrzenia zaniżenia odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo ubezpieczeniowe, przekazujemy dokumenty do oceny Kancelarii Prawnej celem analizy pod kontem możliwości prowadzenia sprawy na drodze sądowej.

Zakończenie sprawy

Sprawa zostanie zakończona dopiero po uzyskaniu dla Klienta satysfakcjonującej, możliwie najwyższej kwoty odszkodowania.

Obsługa prawna dla naszego partnera.

Zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku?

Wypadek komunikacyjny

Zostałeś ranny w wyniku wypadku komunikacyjnego i potrzebujesz pomocy? Znalazłeś się we właściwym miejscu! Pomagamy uzyskać możliwie najwyższą rekompensatę dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Oferujemy wsparcie najlepszych specjalistów w tej branży, którzy poprowadzą Twoją sprawę z należytą starannością przez cały proces dochodzenia roszczeń, a także zapewnią indywidualne podejście do Twojej sprawy.

Pamiętaj!

Twoja sprawa zostanie bezpłatnie przeanalizowana, nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, na każdym etapie Twojej sprawy masz możliwość bezpłatnych konsultacji z prawnikiem prowadzącym, który będzie Cię również informował o poczynionych w sprawie działaniach. Podchodzimy indywidualnie do każdej powierzonej Nam sprawy.

Dowiedz się więcejWyślij wiadomość

Twój bliski został poszkodowany?

Śmierć bliskiej osoby

W wyniku wypadku straciłeś bliską osobę? Eksperci z Bonum pomogą Ci uzyskać stosowne zadośćuczynienie od sprawcy zdarzenia. Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym za ból, cierpienie i szkodę psychiczną związaną ze śmiercią bliskiej osoby.

Pomożemy Ci również uzyskać stosowne odszkodowanie dla najbliższej rodziny poszkodowanego której w wyniku wypadku sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu.

Zajmiemy się sprawą nawet jeżeli wypadek miał miejsce 20 lat temu, ubezpieczyciel wydał już decyzję, ofiara wypadku lub sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia.

Pamiętaj!

Twoja sprawa zostanie bezpłatnie przeanalizowana, nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, na każdym etapie Twojej sprawy masz możliwość bezpłatnych konsultacji z prawnikiem prowadzącym, który będzie Cię również informował o poczynionych w sprawie działaniach. Podchodzimy indywidualnie do każdej powierzonej Nam sprawy.

Dowiedz się więcejWyślij wiadomość

Twój bliski został poszkodowany?

Stan ciężki bliskiej osoby

W wyniku wypadku Twój bliski znajduje się w stanie ciężkim? Stan poszkodowanego uniemożliwia utrzymanie normalnej więzi i niezakłóconego życia rodzinnego? Bonum zajmie się Twoją sprawą!

Zgodnie z najnowszą przełomową uchwałą Sądu Najwyższego z 27 marca 2018 roku najbliżsi osoby, która doznała ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu mają prawo ubiegać się o zadośćuczynienie.

Jeżeli w wyniku wypadku utrudniony jest kontakt osoby poszkodowanej ze światem zewnętrznym, ofiara jest w śpiączce lub w stanie wegetatywnym, wymaga stałej, specjalistycznej opieki, najbliżsi poszkodowanego narażeni są na ogromne cierpienie.

Pamiętaj!

Twoja sprawa zostanie bezpłatnie przeanalizowana, nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, na każdym etapie Twojej sprawy masz możliwość bezpłatnych konsultacji z prawnikiem prowadzącym, który będzie Cię również informował o poczynionych w sprawie działaniach. Podchodzimy indywidualnie do każdej powierzonej Nam sprawy.

Dowiedz się więcejWyślij wiadomość

Zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku?

Wypadek w rolnictwie

Zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym? Twój bliski w konsekwencji wypadku w rolnictwie zmarł? Zgłoś się do nas!

Pomagamy w uzyskaniu maksymalnie wysokiej rekompensaty za wypadek w gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój lub utrata zdrowia.

Pamiętaj!

Twoja sprawa zostanie bezpłatnie przeanalizowana, nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, na każdym etapie Twojej sprawy masz możliwość bezpłatnych konsultacji z prawnikiem prowadzącym, który będzie Cię również informował o poczynionych w sprawie działaniach. Podchodzimy indywidualnie do każdej powierzonej Nam sprawy.

Dowiedz się więcejWyślij wiadomość

Zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku?

Wypadek przy pracy

Uległeś wypadkowi w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych? Skontaktuj się z nami a dowiesz się jakie świadczenia Ci się należą. Pamiętaj odszkodowanie możesz uzyskać dwutorowo: z ubezpieczenia wypadkowego odprowadzanego przez pracodawcę do ZUS-u oraz z polisy OC pracodawcy – o ile wcześniej wykupił on nieobowiązkowe ubezpieczenie, mamy możliwość aby dochodzić roszczeń również bezpośrednio od pracodawcy.

Bonum pomoże Ci uzyskać maksymalnie wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy oraz podczas wykonywania czynności związanych z pracą.

Pamiętaj!

Twoja sprawa zostanie bezpłatnie przeanalizowana, nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, na każdym etapie Twojej sprawy masz możliwość bezpłatnych konsultacji z prawnikiem prowadzącym, który będzie Cię również informował o poczynionych w sprawie działaniach. Podchodzimy indywidualnie do każdej powierzonej Nam sprawy.

Dowiedz się więcejWyślij wiadomość

BONUM – Dla Twojego dobra

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą o bardzo stabilnym zapleczu kapitałowym, wysokiej kulturze organizacyjnej oraz jakości w obsłudze Klienta. Działamy na terenie całej Polski.

Gwarantowana przez doświadczony zespół, złożony z najwyższej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży odszkodowawczej, jakość obsługi prawnej oraz niespotykane na rynku indywidualne podejście do Klienta, pozwala nam mieć ambicję bycia najlepszym specjalistą w dziedzinie odszkodowań z zakresu szkody na osobie.

Oferujemy wsparcie poszkodowanemu na każdym etapie dochodzenia roszczeń. Oferujemy Klientowi pełne wsparcie, w tym m.in. reprezentowanie w postępowaniu karnym, w negocjacjach z ubezpieczycielem oraz podczas etapu sądowego.

Bonum Sp. z o.o.

ul. Ślężna 130-134
53-111 Wrocław

Dane kontaktowe

Bonum Sp. z o.o.
ul. Ślężna 130-134
53-111 Wrocław

tel. +48 /71/ 72 61 673

e-mail: biuro@bonum.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000729097, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 100.000,00 PLN, o numerze identyfikacyjnym NIP 899-284-42-53 oraz numerze REGON 380050012

Godziny pracy

Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00

Napisz do nas

* wymagane pola

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jakie koszty ponosi zgłaszający sprawę?
Nasze wynagrodzenie to procentowe honorarium od uzyskanego odszkodowania. Klient na wstępie nie ponosi żadnych kosztów. Ryzyko finansowe związane z całą procedurą dochodzenia roszczeń ponosi nasza firma. Mamy również możliwość udzielania Klientom zaliczek pieniężnych w związku z trudną sytuacją życiową po wypadku.
Jak długo trzeba czekać na wypłatę odszkodowania?
Zgodnie z artykułem 817 KC Towarzystwo Ubezpieczeniowe na wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych z wypadkiem na 30 dni. Czas ten Zakład Ubezpieczeniowy wykorzystuje aby sprawdzić okoliczności powstania zdarzenia oraz oszacować wysokość przyznanego świadczenia. Przepisy prawa pozwalają na przedłużenie wypłaty odszkodowania o 14 dni jeśli istnieją ważne powody przez które Towarzystwo nie może zakończyć likwidacji szkody w terminie. O tym fakcie Zakład Ubezpieczeń ma obowiązek poinformować pisemnie a także wypłacić poszkodowanemu kwotę bezsporną.
Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub nie miał polisy OC, czy nadal należy się odszkodowanie?
W tej sytuacji można ubiegać się o odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe które działa na terenie Polski i sprzedaje obowiązkowe polisy OC przekazuje część składki na rzecz UFG. Środki przekazane do UFG pozwalają na zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych.

UFG wypłaca odszkodowania w poniższych przypadkach:

  • kiedy sprawca zbiegł z miejsca wypadku
  • Sprawca pozostaje nieznany
  • sprawca w chwili zdarzenia nie posiada obowiązkowego OC

UFG ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia w tym terminie nie jest możliwe, świadczenie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże nie później niż 90 dni od dnia zgłoszenia roszczeń.

Czy małoletni współwinny wypadkowi ma prawo do odszkodowania?
Kodeks cywilny w artykule 426 KC jasno mówi o wyłączeniu odpowiedzialności osób małoletnich do 13 roku życia na zasadzie winy. Dziecko które ma mniej niż 13 lat nie potrafi w pełni i świadomie podejmować decyzji ani kierować swoim postępowaniem. Nie mniej jednak w takiej sytuacji możemy dochodzić roszczeń odszkodowawczych dla małoletniego poszkodowanego który przyczynił się do wypadku (np. wbiegł na jezdnię wprost pod nadjeżdżające auto) jednak świadczenie może zostać pomniejszone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe które może zastosować tzw. Przyczynienie.
Do ilu lat po wypadku mogę ubiegać się o odszkodowanie?
Roszczenia z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, przedawniają się z upływem lat trzech, od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednak termin na dochodzenie tego roszczenia nie może być dłuższy niż 10 lat od momentu zajścia szkody.

Kolejnym okresem przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku będzie termin dwudziestoletni. Jeżeli szkoda na osobie wynika z przestępstwa (zbrodni bądź występku), roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz osobie obowiązanej do jej naprawienia. Do takich roszczeń zaliczać będziemy m.in. roszczenia z tytułu śmierci osoby bliskiej oraz szkód na osobie gdzie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia poszkodowanego w wypadku trwał dłużej niż 7 dni (np. każde złamanie, pobyt w szpitalu powyżej 7 dni).

Co to jest odszkodowanie?
Świadczenie które należy się poszkodowanemu za wyrządzoną szkodę, dotyczy szkód majątkowych.
Czym jest zadośćuczynienie?
Rekompensata negatywnych przeżyć, tj. ból, cierpienie, utrata zdrowia lub przymusowa zmiana planów.
Kwota bezsporna?
Część odszkodowania, tzw. zaliczka na poczet przyszłego odszkodowania, którą Zakład Ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty do 30 dniu po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu, jeśli w tym terminie nie był możliwe wyjaśnienie wszelkich okoliczności oraz przyjęcie odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela.
Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, a my przeprowadzimy profesjonalną weryfikacje Twojej sprawy

* wymagane pola

×